Ľudia

Denis Lenčéš

Senior Associate | právne poradenstvo

Denis Lenčéš

Denis Lenčéš pôsobí v spoločnosti Deloitte Legal na pozícii Senior Associate. Špecializuje sa na ochranu osobných údajov a súvisiace oblasti regulácie, na digitálne a technologické poradenstvo, ako aj na kybernetickú bezpečnosť. Zároveň má rozsiahle skúsenosti v oblasti bankovníctva, kde sa podieľal na viacerých významných projektoch, ktoré zahŕňali prípravu interaktívneho nástroja a metodiky určenej na vykonávanie DPIA, ako aj komplexné poradenstvo a asistenciu pri založení pobočky zahraničnej banky na území SR.

Denis Lenčéš