People

Erik Saller

Manažér | Riadenie rizík

Erik Saller

Erik Saller má dlhoročné skúsenosti z oblasti informačných technológií a informačných systémov. Pracuje ako manažér na oddelení riadenia rizík a má rozsiahle skúsenosti v oblasti ICT bezpečnosti, IT auditov, previerok, optimalizácie procesov, previerok bezpečnosti štruktúr systémov, nastavení systémov a softvérovej bezpečnosti a penetračných testov. Je držiteľom certifikátov Prince 2 (Practitioner), CISA, CISM, CRISC a CISSP.

Erik Saller