Ľudia

Erik Saller

Manažér | Riadenie rizík

Erik Saller

E. Saller má viac ako 17 rokov skúseností z oblasti informačných technológií a informačných systémov. Pracuje ako manažér na oddelení riadenia rizík a má rozsiahle skúsenosti v oblasti ICT bezpečnosti, IT auditov, previerok, optimalizácie procesov, previerok bezpečnosti štruktúr systémov, nastavení systémov a softvérovej bezpečnosti a penetračných testov.

E. Saller je držiteľom certifikátov Prince 2 (Practitioner), CISA, CISM, CRISC a CISSP.

Erik Saller