Ľudia

Henrieta Kiššová

Manažérka | PR & Marketing

Henrieta Kiššová

Henrieta Kiššová je manažérkou spoločnosti Deloitte na marketingovom oddelení. Henrieta je zodpovedná za vzťah s verejnosťou, externú a internú komunikáciu, rovnako ako vzťahy s médiami a marketingovými aktivitami spoločnosti. Má rozsiahle skúsenosti ako marketingová a PR manažérka vo finančných inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach.

Henrieta Kiššová