Ľudia

Henrieta Kiššová

PR a marketingová manažérka

Henrieta Kiššová

Henrietta Kiššová je manažérkou spoločnosti Deloitte na marketingovom oddelení. Henrieta je zodpovedná za vzťah s verejnosťou, externú a internú komunikáciu, rovnako ako vzťahy s médiami a marketingovými aktivitami spoločnosti. Jej rozsiahle skúsenosti ako marketingová a PR manažérka vo finančných inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach jej pomáha organizovať odborné semináre a workshopy.

Henrieta Kiššová