Ľudia

Ján Lulajka

Manažér | Audit a uisťovacie služby

Ján Lulajka

J. Lulajka je manažér na oddelení auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku s viac ako 6-ročnými skúsenosťami. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti Deloitte nadobudol skúsenosti s poskytovaním uisťovacích a poradenských služieb najmä finančným inštitúciám. Ján je členom tímu pre regulačné poradenstvo v oblasti finančných služieb organizácie Deloitte Central Europe a špecializuje sa najmä na problematiku finančných nástrojov, štandard IFRS 9, audit modelov kreditného rizika a štatutárny a regulatórny reporting finančných inštitúcií. Okrem uisťovacích a poradenských projektov v oblasti finančných nástrojov a reportingu finančných inštitúcií má Ján takisto skúsenosti s transformačnými projektami v oblasti implementácie nových IT systémov či návrhu nových procesov v oblasti účtovníctva a riadenia rizík.

Ján Lulajka