Ľudia

Ján Skorka

senior manažér

Ján Skorka

Ján Skorka je senior manažér na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte s viac ako desaťročnými skúsenosťami v oblasti daní. Je licencovaný daňový poradca a člen metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. V súčasnosti vedie tím špecializujúci sa na nepriame dane. J. Skorka sa zameriava na finančný, realitný, automobilový a výrobný sektor. Poskytoval poradenstvo pri zabezpečovaní súladu s legislatívou v oblasti DPH mnohým nadnárodným spoločnostiam.

Ján Skorka