Ľudia

Ján Skorka

riaditeľ | daňové poradenstvo

Ján Skorka

Ján Skorka je riaditeľom na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte Slovensko a má dlhoročné skúsenosti v oblasti daní. Je licencovaným daňovým poradcom a členom metodicko-legislatívnej komisie pre DPH. V súčasnosti vedie tím špecializujúci sa na nepriame dane. Ján sa zameriava na finančný, realitný, automobilový a výrobný sektor. Poskytoval poradenstvo pri zabezpečovaní súladu s legislatívou v oblasti DPH mnohým nadnárodným spoločnostiam.

Ján Skorka