Ľudia

Jana Mrvová

manažérka | daňové poradenstvo

Jana Mrvová

Jana Mrvová je manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblastí daní pracuje od roku 2008 a má skúsenosti v oblasti priamych aj nepriamych daní, medzinárodného zdaňovania, podnikových kombinácií, fúzií a akvizícií, vrátane hĺbkových previerok (due dilligence). Od roku 2014 je licencovanou daňovou poradkyňou. V súčasnosti sa špecializuje na poradenské služby v oblasti priamych daní, konkrétne na daň z príjmov fyzických osôb, medzinárodné zdaňovanie a sociálne zabezpečenie z pohľadu národnej a medzinárodnej legislatívy. 

Jana Mrvová