Ľudia

Katarína Géciová

manažérka | riadenie rizík

Katarína Géciová

Katarína Géciová má skúsenosti z oblasti auditu informačných technológií. Jej hlavným zameraním sú audity bezpečnosti IT a bezpečnostné previerky súladu (legislatíva, metodiky). V rámci auditov účtovnej závierky vedie tím, ktorý vykonáva audity a previerky súvisiace s overením všeobecných IT kontrol. Je autorizovanou audítorkou informačných systémov (CISA) a členkou americkej Asociácie pre audit informačných systémov a kontrolu (ISACA).

Katarína Géciová