Ľudia

Katarína Géciová

Manažérka | Riadenie rizík

Katarína Géciová

K. Géciová má viac ako 20-ročné skúsenosti z oblasti auditu informačných technológií. Jej hlavným zameraním sú audity bezpečnosti IT a bezpečnostné previerky súladu (legislatíva, metodiky). V rámci auditov účtovnej závierky vedie tím, ktorý vykonáva audity a previerky súvisiace s overením všeobecných IT kontrol.

Projekty zamerané na preverenie bezpečnosti a súladu sú uskutočňované podľa rôznych metodológií, medzinárodných noriem a legislatívnych postupov, ako napr. ISACA, COBIT a Deloitte GCC.

K. Géciová je autorizovanou audítorkou informačných systémov (CISA) a členkou Asociácie pre audit informačných systémov a kontrolu ISACA.

Katarína Géciová