Ľudia

Larry Human

Vedúci partner | Dane a Právne služby

Larry Human

Larry Human je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa špecializuje na poskytovanie širokej škály daňových poradenských služieb vrátane zdaňovania cezhraničných transakcií, hĺbkových previerok (due dilligence), reštrukturalizácie a daňového plánovania. Medzi jeho klientov patria významné slovenské aj medzinárodné spoločnosti, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach. Larry Human získal akademické tituly v odbore podniková ekonomika a právo na University of the Free State v Južnej Afrike.

Larry Human