Ľudia

Marián Hudák

partner

Marián Hudák

Marián Hudák je hlavným vedúcim partnerom slovenskej pobočky spoločnosti Deloitte. Je taktiež partnerom oddelenia riadenia podnikových rizík na Slovensku a vedúcim partnerom pre verejný sektor pre Čechy a Slovensko. Má viac ako 20 rokov praxe v audítorstve a poradenstve, vrátane auditov riadiacich a kontrolných systémov subjektov štátnej správy v súvislosti s implementáciou fondov Európskej únie a riadenia týchto projektov.

Marián Hudák