Ľudia

Marián Hudák

Vedúci partner

Marián Hudák

Marián Hudák je vedúcim partnerom spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je tiež partnerom pre služby z oblasti Riadenia rizík. Má viac ako 20 rokov praxe v audítorstve a poradenstve, vrátane interného auditu, IT bezpečnosti, Corporate governance a riadenia rizík.

Marián Hudák