Ľudia

Marián Hudák

Partner | Riadenie rizík

Marián Hudák

Marián Hudák je partnerom spoločnosti Deloitte Central Europe zodpovedným za riadenie podnikových rizík v Strednej európe aj na Slovensku. Má viac ako 20 rokov praxe v poskytovaní audítorských a poradenských služieb v súkromnom aj verejnom sektore. Má rozsiahle znalosti o Medzinárodných audítorských štandardoch (ISA), štandardoch Inštitútu interných audítorov, štandardoch ISACA ako aj Medzinárodných účtovných štandardoch (IAS a US GAAP).

Marián Hudák