Ľudia

Marián Hudák

Vedúci partner | Riadenie rizík

Marián Hudák

Marián Hudák je vedúcim partnerom pre služby riadenia rizík v rámci Deloitte Central Europe, aj na Slovensku. Má viac ako 20 rokov skúseností v audítorstve a poradenstve, vrátane interného auditu, kybernetickej bezpečnosti, hodnotenia a zavádzania systémov vnútorných kontrol a riadenia rizík. Je licencovaným štatutárnym audítorom a člen Slovenskej komory audítorov (SKAU), certifikovaným audítorom informačných systémov (CISA) a členom Medzinárodnej komory audítorov informačných systémov (ISACA), certifikovaným pre oblasť governance informačných systémov (CGEIT), certifikovaným interným audítorom (CIA) a členom Medzinárodnej komory interných audítorov.

Marián Hudák