Ľudia

Martin Rybár

partner | daňové poradenstvo

Martin Rybár

Martin Rybár je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave žiadostí o finančné príspevky, resp. stimuly vrátane realizácie projektov. Zároveň zodpovedá za sekciu služieb pre kórejských klientov (Korean Desk) a za riadenie služieb daňového poradenstva v regionálnych kanceláriách Deloitte v Žiline a Košiciach.

Martin Rybár