Ľudia

Martin Rybár

partner | daňové poradenstvo

Martin Rybár

Martin Rybár má dlhoročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. So svojimi rozsiahlymi skúsenosťami s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov prispel k úspešnej realizácií niekoľkých významných investícií na Slovensku. Ide o identifikáciu programov a prípravu projektov, ale aj komplexnú asistenciu pri príprave balíka žiadosti o finančné príspevky/stimuly vrátane realizácie.

Martin Rybár