Ľudia

Michal Ďorda

Senior konzultant | Riadenie rizík

Michal Ďorda

M. Ďorda je senior konzultant spoločnosti Deloitte na Slovensku. Počas svojej profesionálnej kariéry, t. j. od roku 2013 pracuje hlavne v IT audite a IT poradenstve so zameraním na kybernetickú bezpečnosť pre klientov pôsobiacich vo finančnom sektore (banky, poisťovne a iné finančné inštitúcie) v súlade s metodikami, medzinárodnými normami a legislatívou, napr. ISO 27k, GDPR, NIS, PSD2, COBIT, ITIL, Prince2, BPMN a ďalšími.

M. Ďorda je aktívnym členom medzinárodných organizácií ISACA a (ISC)2 a držiteľom certifikátov CISA, CISSP, Prince 2, Interný audítor ISO 27001:2017 a ISO 22301:2012.

Michal Ďorda