Ľudia

Michal Kopanič

Partner | Consulting

Michal Kopanič

M. Kopanič pôsobil v uplynulých 15 rokoch na rôznych vedúcich pozíciách a
vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy,
rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisciplinárne tímy. Prináša overené skúsenosti z projektov realizovaných pre rastúce a transformované podniky.

Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb bankám a poisťovniam, ako aj sektoru energetiky a verejnému sektoru. 

Naše hlavné služby:

 • Riadenie podnikovej výkonnosti 
 • Reinžiniering podnikových procesov 
 • Organizačná reštrukturalizácia
 • Optimalizácia nákladov
 • Komplexné projektové riadenie 
 • Integrácia po fúzii 
 • Služby pre verejný sektor
 • Finančná transformácia 
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov
 • Služby IT 
 • Riadenie dodávateľského reťazca riadenie vzťahov s klientmi a budovanie distribučných kanálov 
 • Správa aktív 
 • Projektové riadenie 
 • Zabezpečenie kvality projektu
Michal Kopanič