Ľudia

Michal Lichner

Manažér | Consulting

Michal Lichner

Michal je v rámci oddelenia Consultingu vedúcim manažérom pre portfólio Deloitte Digital a Robotics & Cognitive na Slovensku. Pôsobí v oblasti implementácií rôznych digitálnych riešení na medzinárodných trhoch viac ako 17 rokov. Vďaka skúsenostiam - v rámci priameho a nepriameho biznis marketingu telekomunikačného a počítačového hardvéru aj softvéru, cez obchod v oblasti biometrie, softvérových stratégií, cenotvorbu a rozvoj predajných kanálov, až po programy elektronického obchodu a digitálnej optimalizácie - získal cenné poznatky od širokého spektra klientov a obchodných partnerov.

Michal Lichner