Ľudia

Pavol Bobot

Senior manažér | Riadenie rizík

Pavol Bobot

Pavol Bobot pracuje ako senior manažér oddelenia manažérskeho poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku. Počas jeho viac ako 10 ročného pôsobenia v poradenstve participoval na množstve projektov pre klientov súkromného aj verejného sektora. Pavol sa zameriava predovšetkým na poradenské služby v oblasti riadenia a implementácie EÚ fondov. Viedol taktiež projekty zamerané na znižovanie administratívnej záťaže na Slovensku ako aj v Čechách. Pavol disponuje rozsiahlymi skúsenosťami z projektov zameraných na redizajn procesov, organizačných štruktúr a znižovanie nákladov spoločností.

Pavol Bobot