Ľudia

Pavol Bobot

Senior manažér | Consulting

Pavol Bobot

Pavol Bobot je Senior manažérom na oddelení Consultingu. Má viac ako 10-ročné skúsenosti s prácou na mnohých projektoch z verejného a súkromného sektora. Ako vedúci oddelenia Stratégie a Prevádzky (Strategy & Operations) v Deloitte Slovensko sa zameriava na projekty z nasledujúcich oblastí:

  • Riadenie a implementácia Eurofondov
  • Optimalizácia procesov
  • Organizačný re-dizajn a znižovanie nákladov
  • Zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti organizácií

Pavol Bobot