Ľudia

Peter Gerstbrein

Software Asset Management Lead SK&CZ

Peter Gerstbrein

Peter Gerstbrein má viac ako dvanásťročné skúsenosti v riadení IT a SAM projektov, procesnom manažmente, implementácii, integrácii a prevádzke nástrojov na správu riadenia softvérových aktív. Riadil alebo spolupracoval na projektoch riadenia a/alebo optimalizácie softvérových aktív v lokálnych ako aj nadnárodných spoločnostiach.

Peter Gerstbrein