Ľudia

Peter Hennel

Manažér | Dane

Peter Hennel

Peter Hennel je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania daňového poradenstva a so znalosťou komplexnej daňovej legislatívy. Pred príchodom do spoločnosti Deloitte poskytoval daňové poradenstvo prostrednícvom vlastnej poradenskej spoločnosti.

Počas jeho pôsobenia ako daňového poradcu boli jeho klientmi fyzické a právnické osoby v oblasti priamych a nepriamych dani. V súčasnosti sa špecializuje najmä na oblasť správy daní a daňové konania.

P. Hennel je daňový poradca a aktívny člen Slovenskej komory daňových poradcov, kde pôsobí v rôznych komisiách a pracovných skupinách. Okrem toho je členom Komisie Ministerstva financii SR pre zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť správy daní.

P. Hennel je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a tiež Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Často spolupracuje s médiami a zúčastňuje sa diskusných relácií k problematike daní.

Peter Hennel