Ľudia

Peter Takács

manažér, dane

Peter Takács

Peter je manažér na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred príchodom do spoločnosti Deloitte v roku 2012 pracoval na daňovom úrade, kde sa zameriaval na DPH. Špecializuje sa najmä na poskytovanie poradenských služieb v oblasti nepriamych daní. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb v oblasti DPH slovenským aj medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach, s poskytovaním asistencie pri príprave priznaní k DPH, hlásení Intrastat, a s projektmi due diligence. V súčasnosti sa zameriava najmä na poskytovanie technologických riešení, konkrétne na preverenie transakcií súvisiacich s DPH pomocou špecializovaného softvéru.

Peter Takács