Ľudia

Ráchel Perďochová

Consultant | Consulting

Ráchel Perďochová

Ráchel Perďochová je konzultantkou spoločnosti so zameraním na stratégiu a prevádzku spoločností vo finančom sektore, predovšetkým na IT operácie v rámci podnikovej architektúry, optimalizáciu procesov pre oddelenie E2E a projektové riadenie SW riešení.Špecializuje sa na komplexnú evaluáciu IT a business podnikovej architektúry, ktorá v sebe obsahuje business analýzu klienta, návrh cieľovej podnikovej architektúry v rámci biznis, aplikačnej, technologickej a dátovej vrstvy s cieľom v čo najvyššej možnej miere implementovať customer-centric pohľad.

Ráchel Perďochová