Ľudia

Štefánia Firkaľová

Advokátska koncipientka | Právne poradenstvo

Štefánia Firkaľová

Štefánia Firkaľová je advokátska koncipientka v spoločnosti Deloitte Legal. Vo svojej praxi sa venuje najmä obchodnému právu so zameraním na korporátnu agendu a fúzie a akvizície.

Štefánia Firkaľová