Ľudia

Tomáš Belavý

Riaditeľ | Riadenie rizík

Tomáš Belavý

Tomáš pracuje ako technický manažér na oddelení riadenia podnikových rizík spoločnosti Deloitte na Slovensku 4 roky. Podieľal na mnohých IT implementačných projektoch, projektoch zameraných na optimalizáciu a redizajn IT procesov, IT organizácie a obchodných procesov ako aj zavádzanie riadenia kontinuity činností. Tomáš má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti podnikovej architektúry, servisne orientovanej architektúry ako aj v oblasti audítorských služieb vrátane auditu informačných technológií, obchodných procesov, interných kontrolných postupov, previerok kvality a migrácie dát, kontroly súladu IT služieb a obchodných procesov so zákonom Sarbanes-Oxley, zákonom 262 (talianske právo) a inými nariadeniami. Tomáš je certifikovaný projektový manažér podľa APM’s PRINCE 2 metodiky.

Tomáš Belavý