Ľudia

Tomáš Malik

Manažér | Transakčné poradenstvo

Tomáš Malik

Tomáš Malik sa stal členom tímu transakčného poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku v roku 2013. Od svojho nástupu do spoločnosti Deloitte sa podieľal na poskytovaní poradenských služieb v rámci projektov súvisiacich s oceňovaním podnikov a modelovaním, alokáciou kúpnej ceny a oceňovaním majetku, zostavovaním podnikateľských plánov, ako aj pri previerkach znaleckých posudkov a odhadov reálnej hodnoty na účely auditu.

Tomáš Malik