Ľudia

Veronika Rošková

Senior Associate | Právne služby

Veronika Rošková

Veronika Rošková pôsobí v spoločnosti Deloitte Legal na pozícii Senior Associate a špecializuje sa na právo nehnuteľností, korporátne právo vrátane fúzií a akvizícií, na oblasť bankovníctva a financií a na pracovné právo. Podieľala sa na rôznych transakciách v oblasti fúzií a akvizícií a poskytovala právne poradenstvo pri rokovaniach o transakčnej dokumentácii vrátane due diligence. Poskytuje poradenstvo slovenským a zahraničným klientom pri realizácii developerských projektov a pri úprave nájomných vzťahov. V rámci pracovného práva sa zameriava na individuálne pracovnoprávne vzťahy.

Veronika Rošková