Ľudia

Wolda Kidan Grant

partner | audit a uisťovacie služby

Wolda Kidan Grant

Wolda Grant je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a líder pre rozvoj talentov (Talent Leader) v Deloitte Central Europe. Má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti auditu a uisťovacích služieb. Širokej škále nadnárodných korporácií a veľkých národných spoločností poskytoval služby, ktoré predstavovali kombináciu auditu a uisťovacích služieb podľa IFRS. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb klientom pôsobiacim v sektore energetiky a ťažobnom priemysle, pričom pôsobí ako vedúci partner pre služby (LCSP) významnej private equity firme v strednej Európe. 

Wolda Kidan Grant