Ľudia

Wolda Kidan Grant

Partner | Audit a uisťovacie služby

Wolda Kidan Grant

Wolda Grant je partnerom na oddelení auditu a je členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov so sídlom vo Veľkej Británii. Viedol medzinárodné a štatutárne audity a iné projekty, ako sú previerky due diligence a poradenské služby v oblasti účtovníctva so špecializáciou na prírodné zdroje a energetiku s osobitným dôrazom na zemný plyn a elektrickú energiu.

Wolda Kidan Grant