Dane

Deloitte ponúka klientom širokú škálu komplexných daňových služieb. V našom prístupe sa poznatky a inovácie z viacerých disciplín snúbia s poznatkami o podnikaní a odvetví, aby sme vašej spoločnosti pomohli dosahovať globálne jedinečné výsledky.

Novinky

Finančné inštitúcie budú zisťovať daňovú rezidenciu klientov

Finančné inštitúcie budú musieť do konca tohto roka implementovať opatrenia, ktoré majú pomôcť v boji proti daňovým podvodom.

Služby

Globálne služby pre zamestnávateľov

Rast spoločností a ich čoraz väčšia globalizácia idú ruka v ruke s čoraz zložitejšími problémami týkajúcimi sa zamestnanosti.

Služby

Výskum a vývoj a vládne stimuly

Mnohé štáty ponúkajú významné granty, úvery a stimuly v oblastiach, ako je napríklad digitálna ekonomika, znižovanie energetickej náročnosti, životné prostredie, globalizácia, inovácia, trvalá udržateľnosť a odborné vzdelávanie.

Služby

Účtovníctvo/financie

Rastúcim a rozvíjajúcim sa podnikom poskytujeme kompletnú škálu účtovných a finančných služieb.

Riešenia

Daňové služby

Možnosti v oblasti daňových služieb.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Larry Human

partner, dane

Ľudia

Ľubica Dumitrescu

riaditeľka, dane