Audit

Výkon auditu je veľmi zložitý proces a význam audítorov ako kľúčového prvku v reťazci finančného výkazníctva je čoraz väčší a stále viac sa cení aj ich úloha spoľahlivých poradcov.

Služby

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS

Máme jedinečných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Služby

Poradenstvo v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

Naši odborníci sú expertami nie len na slovenské účtovné postupy, ale aj IFRS a US GAAP.

Služby

Prvá implementácia medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)

Máme odborníkov, ktorí majú skúsenosti s riadením projektov prvej implementácie IFRS vo významných spoločnostiach na Slovensku a v zahraničí.

Správa transparentnosti

Deloitte Audit s.r.o

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Kľúčové kontakty

Zuzana Letková

Partnerka, Audit

Kľúčové kontakty

Juan Carlos Garcia Santiago

Partner, Audit

Kľúčové kontakty

Wolda Kidan Grant

Partner, Audit

Kľúčové kontakty

Peter Longauer

Partner, Audit