Ľudský kapitál

Služby spoločnosti Deloitte v oblasti ľudského kapitálu využívajú prieskum, analytiku a poznatky o odvetví, ktoré im pomáhajú pri návrhu a realizácii kľúčových programov od ľudských zdrojov orientovaných na obchod cez inovačný talent a líderstvo až po programy zmien.

Služby

Riziko, talent a odmeňovanie

Úspech každej organizácie závisí priamo od ľudí, ktorí pre ňu pracujú. Dnešné globálne prostredie vyzýva spoločnosti k tomu, aby sa strategicky zamysleli nad využívaním energie a dôvtipu pracovnej sily z rôznych geografických a kultúrnych prostredí.

Služby

Talenty, výkonnosť a odmeňovanie

Technológie, globalizácia a silnejúca vládna regulácia menia spôsob, akým sa ľudia vzdelávajú, spolupracujú a pôsobia ako lídri.

Služby

As One

„As One“ je novátorský prístup k líderstvu. Lídrom poskytuje väčšiu kontrolu nad úspešným zavádzaním obchodných stratégií a realizáciou rozsiahlej transformácie.

Kontaktujte nás

Kontaktuje nás prostredníctvom formulára online.

Ľudia

Ľubica Dumitrescu

riaditeľka, dane

Ľudia

Zuzana Kostiviarová

senior consultant, consulting