Globálne služby pre zamestnávateľov

Rast spoločností a ich čoraz väčšia globalizácia idú ruka v ruke s čoraz zložitejšími problémami týkajúcimi sa zamestnanosti. V súčasnosti je jednou z najzávažnejších výziev, pred ktorou spoločnosti stoja, splnenie požiadaviek najrôznejších daňových zákonov a pracovných predpisov a nariadení. Deloitte ponúka ucelené plány a stratégie na vypracovanie programov, ktoré môžu efektívne transformovať programy globálnej zamestnanosti.