Medzinárodné ľudské zdroje

Nezáleží na tom, či vytvárate prvý medzinárodný firemný program pre zamestnancov, opakovane preverujete prevádzkovú efektívnosť existujúceho programu, prehodnocujete aktuálneho dodávateľa alebo meníte správu programu, aby ste vyriešili regulačné aspekty, odborníci spoločnosti Deloitte z oblasti medzinárodných ľudských zdrojov vám vedia pomôcť. Spolupracujeme so spoločnosťami pri správe finančných prvkov a prvkov odmeňovania ich programov globálnej mobility. Naším prístupom zosúlaďujeme ciele medzinárodného programu vysielania zamestnancov s celkovou stratégiou v oblasti ľudských zdrojov a podnikovou stratégiou. Naše odborné skúsenosti v oblasti návrhu zásad, benchmarkingu a správy v kombinácii so schopnosťami plniť ciele predstavujú významnú hodnotu, vďaka ktorej môže zamestnávateľ viac času venovať zlepšovaniu skúseností zamestnancov v oblasti medzinárodného vysielania pracovníkov.