Riziko, talent a odmeňovanie

Úspech každej organizácie závisí priamo od ľudí, ktorí pre ňu pracujú. Dnešné globálne prostredie vyzýva spoločnosti k tomu, aby sa strategicky zamysleli nad využívaním energie a dôvtipu pracovnej sily z rôznych geografických a kultúrnych prostredí. Odborníci spoločnosti Deloitte pomáhajú nadnárodným organizáciám posúdiť, zlepšiť a napokon aj pretransformovať programy zamerané na globálnu mobilitu, globálne odmeňovanie, globálne talenty a riadenie výkonnosti. Pri poskytovaní špičkových služieb zameraných na plánovanie vrátane praktického pohľadu na implementáciu a prebiehajúce operácie čerpáme z bohatej palety skúseností a odborných znalostí siete spoločností Deloitte. Ponúkame aj GES Controls na podporu návrhu a implementácie vhodných kontrol na riadenie finančných a regulačných rizík vyplývajúcich z vysielania talentov do zahraničia. Dobre navrhnuté a riadené programy umožnia spoločnostiam kvantifikovať návratnosť investícií a prijímať viac strategických rozhodnutí o tom, ako čo najlepšie dosiahnuť ciele v oblasti riadenia talentov.