Technológie

Technológie zabezpečujú efektivitu, kontrolu a podnikovú inteligenciu, vďaka ktorej môžu naši klienti zvyšovať úroveň služieb pre svojich splnomocnených zástupcov, predajcov a manažment. Deloitte je uznávaným lídrom v oblasti návrhu, vývoja a implementácie inovatívnych technológií v oblasti služieb medzinárodného vysielania zamestnancov, ktoré môžu podstatne zefektívniť správu programov a využiť údaje o zahraničných zamestnancoch. Mnohým globálnym organizáciám sme pomohli začleniť technológie do ich programov medzinárodného vysielania zamestnancov a využívať v tejto oblasti internet. Naše internetové nástroje môžu zlepšiť služby zákazníkom, urýchliť transakcie a monitorovať kvalitu a zodpovednosť. Na našom portáli GlobalAdvantage nasledujúcej generácie majú používatelia prístup k našim nástrojom a svoju skúsenosť si môžu prispôsobiť pomocou interaktívnych a dynamických funkcií.