Transferové oceňovanie

Nadnárodné organizácie pôsobia v mimoriadne zložitom prostredí. Zvyšujúci sa počet a rôznorodosť transakcií medzi spoločnosťami v rámci skupiny a predpisy vzťahujúce sa na transferové oceňovanie, sprevádzané globálnymi silnejúcimi aktivitami zameranými na vymáhanie pohľadávok, spôsobili, že pre globálne subjekty sa transferové oceňovanie stalo jedným z hlavných problémov riadenia rizík. Cieľom oddelenia spoločnosti Deloitte zameraného na transferové oceňovanie je pomôcť spoločnosti pri riadení rizík zosúladením praktických riešení transferového oceňovania s globálnymi podnikateľskými obchodnými činnosťami a cieľmi, pomôcť so strategickou dokumentáciou, ktorá by podporovala postupy transferového oceňovania, a efektívne riešiť spory. Spoločnosť Deloitte je známa vysokou kvalitou a svojimi výsledkami.