Účtovníctvo/financie

Rastúcim a rozvíjajúcim sa podnikom poskytujeme kompletnú škálu účtovných a finančných služieb. Služby zahŕňajú organizačné, analytické a evidenčné služby pre finančné aktivity podniku a vypracovanie rôznych správ vzťahujúcich sa na celý cyklus finančných transakcií (t. j. zhromaždenie zdrojových dokumentov, evidovanie transakcií, uzávierka a vypracovanie správ pre interné a externé zainteresované osoby).