Vypracovanie požiadaviek na výskum a vývoj

Identifikácia vhodných výskumno-vývojových činností a vypracovanie rozsiahlej podpornej dokumentácie býva pre podniky často neznámou oblasťou, často nemajú pracovníkov potrebných na skompletizovanie písomnej dokumentácie potrebnej na podanie žiadosti. Deloitte môže poskytnúť asistenciu v rámci celého procesu od stanovenia rozsahu cez vypracovanie dokumentácie až po jej predloženie. Spoločnosť Deloitte vytvára kombinácie, pri ktorých rozsiahle odborné daňové skúsenosti spája s mimoriadne skúsenými vedcami a inžiniermi, aby boli zrejmé a zvážili sa viaceré aspekty žiadosti o stimul. V našej spoločnosti využívame riešenia založené na technológiách všade vo svete, aby sme vytvorili ničím nerušený proces so zvýšenou transparentnosťou a uľahčili súlad so zmenami v regulačných predpisoch.