Služby

Prechod z GAAP a pripravenosť

Deloitte ponúka širokú škálu odborných poznatkov, ktoré pomôžu pri realizácii jednotlivých aspektov prechodu.

Služby

Zlepšenie procesu finančného výkazníctva

Potreba vyššej efektívnosti finančného výkazníctva s obmedzenými zdrojmi zostáva aj naďalej výzvou pre finančných riaditeľov na celom svete.

Služby

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS

Máme jedinečných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami.

Služby

Prestíž a dôveryhodnosť

Audítorská správa o audite účtovnej závierky Vašej spoločnosti bude pre Vás znamenať prestíž a dôveryhodnosť.

Služby

Audítoský prístup Deloitte

Audítorský prístup Deloitte znamená spoluprácu zameranú na zlepšovanie kvality.

Služby

Riešenia pre finančné výkazníctvo a prekonávanie náročných úloh s istotou

Deloitte ponúka riešenia nových úloh v oblasti finančného výkazníctva.

Služby

Komplexné účtovníctvo

Deloitte môže klientom pomôcť zvládnuť komplexné účtovné úlohy.

Riešenia

Naše schopnosti

Využívanie vedomostí v oblasti IFRS  a poradenstva získaných pri úspešných projektoch v strednej Európe a na celom svete.

Zuzana Letková

Partnerka | Audit a uisťovacie služby

Wolda Kidan Grant

Partner | Audit a uisťovacie služby

Peter Longauer

Vedúci partner | Audit a uisťovacie služby

Služby

Transakčné služby

Naši odborníci majú skúsenosti s poskytovaním hĺbkovej podpory pri fúziách a akvizíciách v spolupráci s rokovacími tímami, ako aj s komunikáciou s rôznymi zainteresovanými osobami.

Služby

Implementácia rýchlej uzávierky

Zostavenie spoľahlivej a správnej účtovnej závierky v zákonných lehotách a aj počas kalendárneho roka má mimoriadny význam pre ocenenie podniku.