Služby

Audit účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS

Máme jedinečných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami s aplikáciou a výkladom medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Pri audite účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS sme preto schopní zabezpečiť najvyššiu kvalitu služieb a technickú odbornosť. Naši experti sú pripravení na riešenie účtovných otázok týkajúcich sa aplikácie štandardov IFRS, ako aj komplexných a vysoko špecifických oblastí.