Riešenia

Naše schopnosti

Hlboké odvetvové skúsenosti – rôzni odvetvoví a sektoroví odborníci na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s odbornými technickými skúsenosťami

 

Rozsiahle schopnosti a zručnosti – odborníci na audit, riešenia v oblasti podnikového rizika, technológie, poradenstvo pri finančnej transformácii, oceňovanie a daňové služby s osobitnými vedomosťami o ERP a skúsenosťami, ktorí konajú ako jeden tím

 

Využívanie vedomostí v oblasti IFRS  a poradenstva získaných pri úspešných projektoch v strednej Európe a na celom svete.