Služby

Prechod z GAAP a pripravenosť

Špecialisti spoločnosti Deloitte pomohli organizáciám s hladkým prechodom z národných všeobecne uznávaných účtovných zásad (GAAP) vrátane U.S. GAAP na Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), resp. vo verejnom sektore z hotovostného účtovníctva na akruálne účtovníctvo (vrátane Medzinárodných účtovných štandardov vo verejnom sektore alebo IPSAS). Pomáhali sme veľkým nadnárodným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych odvetviach a sektoroch, ako aj súkromným spoločnostiam a malým a stredným podnikom.

Vďaka špecialistom na účtovníctvo a iné súvisiace oblasti, ako napríklad dane, oceňovanie a finančná transformácia Deloitte ponúka širokú škálu odborných poznatkov, ktoré pomôžu pri realizácii jednotlivých aspektov prechodu.