Služby

Riešenia pre finančné výkazníctvo a prekonávanie náročných úloh s istotou

Spoľahlivé a včasné finančné výkazníctvo je nevyhnutné najmä vzhľadom na zvyšujúce sa očakávania dnešných investorov, regulačných orgánov a iných zainteresovaných osôb. Neustále sa vyvíjajúce a čoraz zložitejšie požiadavky na finančné výkazníctvo, ako aj udalosti, ktoré má zachytávať, ako napríklad reorganizácie skupín, fúzie, akvizície alebo odpredaje majetku, komplikujú vykazovanie relevantných informácií tak, aby boli zrozumiteľné pre zainteresované osoby. Okrem toho nebolo nikdy také naliehavé optimalizovať efektívnosť a účinnosť úseku finančného výkazníctva. Preto mnohí finanční riaditelia často hľadajú spôsoby, ako:

  • zlepšiť komunikáciu a zverejňovanie finančných informácií zainteresovaným osobám,
  • zabezpečiť využívanie spôsobilých a skúsených pracovníkov, keď treba riešiť kľúčové otázky v oblasti výkazníctva,
  • zlepšiť ich schopnosť dodržiavať lehoty na transakcie a vykazovanie (prípadne ich skrátiť),
  • strategicky predvídať zmeny finančného výkazníctva a ich vplyvy na organizáciu.

 

Riešenia pre finančné výkazníctvo spoločnosti Deloitte

Deloitte ponúka riešenia nových úloh v oblasti finančného výkazníctva.  Na ilustráciu uvádzame niekoľko poznatkov, ktoré poskytujeme finančným riaditeľom, aby sme im pomohli zvládnuť nové úlohy v oblasti finančného výkazníctva.

Názov súvisiacich tém