Služby

Súlad nových ERP riešení s GAAP

Implementácia nových informačných systémov prináša finančným riaditeľom a finančným oddeleniam množstvo nových úloh. Bežným predpokladom je súlad nového ERP s príslušnými účtovnými a daňovými predpismi. Komplexné účtovníctvo alebo duálne výkazníctvo však prináša nástrahy, ktoré často vedú k zvýšeniu počtu manuálnych účtovných denníkov, ktoré zabezpečujú pôvodne predpokladaný „súlad“.

Naše schopnosti vychádzajú z rozsiahlych skúseností s auditom a účtovníctvom a z osobitných poznatkov o ERP. Využívame našich odborníkov na audit a účtovníctvo, ktorí tiež rozumejú IT, takže dokážu spolupracovať s finančnými odborníkmi klienta aj IT konzultantmi zo spoločnosti implementujúcej IT. Náš bežný projekt zahŕňa previerku GAAP a/alebo daňového súladu projektových návrhov alebo skúšobného projektu. Pomáhame tiež s prípravou komplexných testovacích prípadov a pomáhame s testovaním, aby boli v novom ERP správne zachytené aj nezvyčajné transakcie a systematické rozdiely medzi GAAP/IFRS/DAŇAMI.

Aktívny prístup a naša účasť pred dátumom spustenia do prevádzky zvyčajne klientovi ušetria peniaze, ktoré by zaplatil za početné požiadavky na zmeny, a tiež „bolesť“ po spustení nového ERP.