Služby

Transakčné služby

Deloitte pomáha klientom riešiť mnohé zložité účtovné a finančné otázky, ktoré vznikajú v priebehu fúzií a akvizícií („M&A“), ponúk akcií a činností na kapitálovom trhu. Naši odborníci majú skúsenosti s poskytovaním hĺbkovej podpory pri fúziách a akvizíciách v spolupráci s rokovacími tímami, ako aj s komunikáciou s rôznymi zainteresovanými osobami. Odborníci spoločnosti Deloitte majú rozsiahle znalosti o regulačných požiadavkách na kľúčových trhoch na celom svete. Máme skúsenosti s poskytovaním asistencie klientom pri komplikovaných cezhraničných kótovaniach na burze, ako aj s posudzovaním a plnením požiadaviek na vykazovanie po ponuke akcií.