Služby

Vypracovanie účtovného stanoviska

Náš tím sa svojou odbornosťou zaručí za poskytnutie úplného, detailného a zrozumiteľného obrazu danej oblasti, aby Vaša spoločnosť mala komfort aj pri nezvyčajných, alebo komplexných účtovných tranzakciách.

Služby

Poradenstvo v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

Naši odborníci sú expertami nie len na slovenské účtovné postupy, ale aj IFRS a US GAAP.

Zuzana Letková

Partnerka | Audit a uisťovacie služby

Wolda Kidan Grant

Partner | Audit a uisťovacie služby

Peter Longauer

Vedúci partner | Audit a uisťovacie služby