Služby

Vypracovanie účtovného stanoviska

Náš tím sa svojou odbornosťou zaručí za poskytnutie úplného, detailného a zrozumiteľného obrazu danej oblasti, aby Vaša spoločnosť mala komfort aj pri nezvyčajných, alebo komplexných účtovných tranzakciách.

Služby

Poradenstvo v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

Naši odborníci sú expertami nie len na slovenské účtovné postupy, ale aj IFRS a US GAAP.

Zuzana Letková

partnerka, audit

Wolda Kidan Grant

partner, audit

Juan Carlos Garcia Santiago

partner, audit

Peter Longauer

Partner | Audit