Poradenské služby v oblasti slovenského účtovníctva

Poradenstvo v oblasti regulačných požiadaviek

Detailne poznáme slovenské a medzinárodné účtovné štandardy a máme skúsenosti s ich aplikáciou v najrôznejších podnikoch a odvetviach. Do tímu našich odborníkov patria licencovaní slovenskí štatutárni audítori, členovia Britskej asociácie účtovných znalcov (ACCA), ako aj držitelia iných medzinárodných finančných a účtovných kvalifikácii. Sme preto pripravení vypracovať riešenia týkajúce sa účtovných otázok a regulačných požiadaviek v tých oblastiach, ktoré sú pre Vaše podnikanie dôležité.