Services

Poradenstvo v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

Naši odborníci sú expertmi nie len na slovenské účtovné postupy, ale aj na IFRS a US GAAP. Sú členmi Britskej asociácie účtovných znalcov (ACCA), držiteľmi Diplomov v IFRS (Dipl.IFR), a držiteľmi rôznych iných medzinárodných certifikácii. Sme preto schopní poskytovať účtovné poradenstvo zamerané na špecifiká rôznych účtovných rámcov, alebo poradenstvo v oblasti dodržiavania zákona Sarbanes-Oxley (SOX).