Služby

Vypracovanie účtovného stanoviska

Vypracovanie účtovného stanoviska znamená detailnú analýzu účtovnej otázky na základe Vašich požiadaviek. Táto analýza berie do úvahy príslušný legislatívny rámec, príslušné účtovné štandardy pre danú oblasť, a špecifiká Vášho podnikania. Náš tím sa svojou odbornosťou zaručí za poskytnutie úplného, detailného a zrozumiteľného obrazu danej oblasti, aby Vaša spoločnosť mala komfort aj pri nezvyčajných, alebo komplexných účtovných transakciách.