Poradenstvo v oblasti Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) a US GAAP

Poradenstvo v oblasti dodržiavania zákona Sarbanes-Oxley (SOX)