Služby

Talenty, výkonnosť a odmeňovanie

Technológie, globalizácia a silnejúca vládna regulácia menia spôsob, akým sa ľudia vzdelávajú, spolupracujú a pôsobia ako lídri. Trh s talentami je súčasne regulovaný dopytom. Organizácie v súčasnosti prehodnocujú svoje stratégie v oblasti talentov vo všetkých fázach životného cyklu zamestnancov. V oblasti ĽZ sú potrebné nové, inovatívne programy vrátane celkového riadenia odmeňovania, vzdelávania a výkonnosti, ktoré by dokázali prilákať a udržať veľmi žiadané talenty. Vzhľadom na zložitosť týchto zmien je pre mnohé organizácie problémom nájsť cestu, ktorá ich povedie vpred. A práve v tejto oblasti im vieme pomôcť. Služby spoločnosti Deloitte v oblasti talentov, výkonnosti a odmeňovania pomôžu nasmerovať vaše stratégie zamerané na ľudí tak, aby podporovali vašu širšiu obchodnú stratégiu.