Služby

Kyberbezpečnosť

Kyberkultúra, ktorá vzniká v dôsledku rastúcej popularity zariadení s možnosťou pripojenia na internet, sa šíri rýchlejšie ako kyberbezpečnosť. Všetko, čo je závislé od kyberpriestoru je vystavené možnému riziku.

Súkromné údaje, duševné vlastníctvo, kyberinfraštruktúru, ba dokonca aj vojenskú bezpečnosť či bezpečnosť štátu môžu ohroziť úmyselné útoky, neúmyselné zlyhanie bezpečnosti a zraniteľnosť relatívne nezrelého a neregulovaného globálneho internetu. Spoločnosť Deloitte v úzkej spolupráci s klientmi členských firiem pomáha organizáciám pri plánovaní a realizácii integrovaných prístupov ku kyberpriestoru, ktoré im majú pomôcť využiť silu informačných sietí na zlepšenie prevádzky podniku a plnenia úloh a skvalitnenie podpory klientov bez narušenia bezpečnosti či súkromia.