Služby

Služby riadenia rizík

Služby riadenia rizík, ktoré ponúkajú členské firmy Deloitte, poskytujú riešenia a rámcové koncepcie v oblasti analytiky a merania rizík, správ o rizikách a riadenia údajov o rizikách s cieľom pomôcť spoločnostiam navrhnúť, implementovať a zlepšiť ich infraštruktúru (procesy, údaje a technológie) vzhľadom na konkrétne riziká (napr. riadenie, stratégia a plánovanie, prevádzka/infraštruktúra, dodržiavanie predpisov a reporting), ktoré majú vplyv na organizáciu. Ide o dátové analytické techniky, ktoré umožňujú nepretržité monitorovanie, vývoj zručností v oblasti správy údajov a vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Členské firmy Deloitte spolupracujú s organizáciami na implementácii ochoty podstupovať riziká a využívaní monitorovacích schopností, ako aj na vytvorení súvisiacich štruktúr riadenia rizík potrebných vo všetkých oblastiach podniku. Odborníci zo spoločnosti Deloitte vedia pomôcť s vytvorením strategického prístupu k riadeniu rizík, ktorý bude súčasne riešiť očakávania vedenia a poskytovať riešenia nielen v oblasti riadenia rizík, ale aj v oblasti plnenia regulačných požiadaviek.