Služby

Stratégia a prevádzka

Ako sa tam odtiaľto dostanete?

Dnešní výkonní manažéri musia vedieť zabezpečiť krehkú rovnováhu: dosiahnuť ziskový rast a strategicky riadiť náklady, a pritom inteligentne riadiť súčasné a budúce príležitosti a riziká. Znie to nereálne? S partnerom, ktorý vie pomôcť prepojiť strategickú víziu s jej realizáciou, to je ale možné. My nenecháme klienta samého so správami a analýzami v ruke. Pridáme k tomu čosi viac. Pri vzájomnej spolupráci sa zameriame na riešenia skutočných problémov ovplyvňujúcich podnik a poskytneme mu dlhodobú, hmatateľnú hodnotu. Naša globálna sieť odborníkov na stratégiu a prevádzku disponuje skúsenosťami a odbornými znalosťami, na základe ktorých vie našim klientom pomôcť vypracovať pragmatickú stratégiu a zhodnotiť príležitosti v oblasti fúzií a akvizícií s cieľom zlepšiť ich financie a prevádzku.

V rámci štúdie Magic Quadrant for Business Operations Consulting Services, Worldwide sa spoločnosť Deloitte umiestnila v kvadrante Lídri.

Tri pravidlá:

  • Radšej lepší ako lacnejší: súťaž sa nezakladá na cene, ale na iných ukazovateľoch.
  • Radšej výnosy ako náklady: treba sa zamerať na vyššiu ziskovosť s vyššími cenami alebo väčšími objemami, nie na nízke náklady.
  • Žiadne ďalšie pravidlá neexistujú: treba zmeniť čokoľvek/všetko, aby boli splnené prvé dve pravidlá.

Tieto pravidlá ukazujú, ako tí, ktorí sa vymykajú z priemeru, dlhodobo dosahujú nadpriemerné výkony napriek tomu, že zápasia s rovnakými obmedzeniami ako ich konkurenti. K týmto trom pravidlám možno uviesť pôsobivé príklady: spoločnosť Merck pôsobiaca vo farmaceutickom odvetví, spoločnosť Abercrombie & Fitch vykonávajúca maloobchodnú činnosť a spoločnosť Maytag, ktorá sa zameriava na elektrické spotrebiče, ale aj menšie spoločnosti, ktoré na seba nepútajú pozornosť médií, napríklad sieť potravinových obchodov Weis Markets a nákladný autodopravca Heartland Express. V časoch ťažkých rozhodnutí o otázkach, ako napr. „Uzavrieť obchod alebo budovať zvnútra?“, „Diverzifikovať alebo zostať pri starom a nevybočiť zo zabehaných koľají?“ alebo „Podstúpiť riziká alebo hrať na istotu?“, môžu tieto tri pravidlá lídrov usmerniť tak, aby urobili správnu voľbu, vďaka ktorej sa dostanú na cestu k mimoriadnym výkonom. Čím dôslednejšie bude spoločnosť dodržiavať tieto pravidlá, tým budú vyššie jej šance a vyhliadky, že zvíťazí nad konkurenciou a dosiahne naozaj mimoriadne výsledky.