Analysis

Corporate Governance Articles

Deloitte Turkey

Şeffaf Kurum, Güçlü Toplum

Üyesi olduğum sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin OECD ve SPK işbirliğinde gerçekleştirdiği VII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi 15-16 Ocak tarihleri arasında yapıldı. Yerli ve yabancı birçok kişinin katıldığı bu Zirve yine çok keyifli ve verimli geçti. Birbirinden değerli konuşmacıları dinleme fırsatı bulduk, iş yaşamının yoğunluğundan dolayı görüşme fırsatı bulamadığımız dostlarımızla görüşme şansımız oldu.

Devamı için tıklayınız.

Kurumlarımıza Kadın Eli Değerse…

Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmeler arasında, kadınlarımızın iş dünyasında gittikçe daha fazla yer almaya başladığını görüyoruz. Kadının iş dünyasında etkisinin artması kurumsal ve sosyal yaşamda ilerlemenin ifadesidir. Bu gelişmeyi, bütün ekonomik veriler bir yana, ülkemizin toplumsal gelişmişlik seviyesinde ilerleme için önemli görüyorum. Çünkü, gelişmiş toplumlar kadına değer veren, kadınların da kurumsal ve sosyal yaşama değer katma imkanı bulduğu toplumlardır.

Devamı için tıklayınız.

Nesilden Nesile Devam Eden Şirket Yaratmak

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş hayatımızın kurumsal varlıkları olan şirketlerimizin belirleyici özelliği hemen hemen hepsinin birer aile şirketi olduğudur. Kurucu aile büyüğünün bir ürünü olan bu aile şirketleri, kurucusu ya da kurucularının girişim zekası ve liderlik becerileri ile hızla gelişim ve büyüme göstererek bir başarı öyküsüne dönüşürler.

Devamı için tıklayınız.

Riskin Erken Teşhisinde Yönetim Kurulunun Rolü :

“Risk Zekasına Sahip Kurum Yaratmak”

Risk Nedir ?

Risk, bir şirketin hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilen bir olayın veya olaylar dizisinin neden olduğu olası kayıplardır. Bu tanımı ile riskin, hem şirketin mevcut varlıklarını, hem de gelecekteki büyüme fırsatlarının geliştirilmesini içerdiğini ifade edebiliriz. Risk Yönetimi sadece olumsuzluklardan kaçınmayı değil, aynı zamanda olumlu bir şeyler elde etmeyi de hedeflemektedir. Diğer bir ifade ile olumsuzluklara karşı savunmanın yanı sıra fırsatlara karşı hazır olmayı da risk yönetimi ile sağlamak mümkündür.

Tedbirli Bir Yönetici Misiniz?

Kurumsal yönetim ilkelerine göre pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarını korumak sorumluluğu şirket yönetim kurullarınındır. Yeni ticaret kanunumuzun yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemelerinin bu esasa göre yapıldığı görülmektedir. Ticaret kanunumuzun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına istinaden düzenlenen maddeleri (366/2, 375, 378 ve 553) şirket yönetim kurulu üyelerinden bu yönde beklentileri açıkça ifade etmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Riskin Erken Teşhisi Kurumsal Yaşamı Korur

Küreselleşme ile artan rekabet, değişen ekonomik ve teknolojik koşullar, şirketlerin hedeflerine ulaşmasında, yeni risk faktörleri ile karşılaşmasına neden olmakta veya mevcut risklerini değiştirmektedir. Bu nedenle, küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen şirketlerin, kurumsal risk yönetimine öncelik verdiği görülmektedir. Hem mevcut varlıklarına, hem de gelecekteki büyümelerine yönelik riskleri en etkili ve verimli şekilde yönetmek, uzun vadede yüksek performans sergilemek şirketlerin önceliğini oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, riskin kaçınılması değil yönetilmesi gereken bir konu olduğunu göstermektedir.

Devamı için tıklayınız.

Did you find this useful?